LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Regioninės svarbos projektai

Lietuvos Respublikos 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimas "Dėl Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo patvirtinimo"

Regioninės svarbos projektų suvestinė

Regioninės svarbos projekto statusas yra numatytas:

- Valstybinės žemės nuomai ne aukciono būdu, pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymą;
- kaip papildomų balų skyrimo kriterijus skiriant finansavimą kelių objektams pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo";
-
 kai dėl karantino, paskelbto visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 2007 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo", dėl objektyvių priežasčių neįmanoma vykdyti atsiskaitymų nustatytu terminu, pirkėjui, kuris įgyvendina ar paskutinių trejų kalendorinių metų laikotarpyje įgyvendino Regioninės svarbos projektą taip, kaip suprantama pagal Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą arba sandorio įvykdymą užtikrina turto įkeitimu, banko garantija, draudimu, prekinio kredito draudimu ar kitokia pardavėjui priimtina užtikrinimo priemone, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 972 patvirtinto Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo 47 punkte nurodytas atsiskaitymo terminas gali būti pratęstas 75 kalendorinėms dienoms, bendras atsiskaitymo terminas nuo žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų (toliau - Mediena) perdavimo dokumentų išrašymo datos negali būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų.