LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Tyrimai lietuvių k.

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas 2021 m. rugsėjo 27 d. pristatė apžvalgą "Skurdas ir socialinė atskirtis 2021".

Metinis Lietuvos statistikos departamento leidinys "Lietuvos regionai" (2020 m. gruodžio mėn. leidimas). Galima naršyti lietuvių ir anglų kalbomis. Nuoroda

Lietuva siekia Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir Lietuvos Respublikos nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. nustatytų tikslų – sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas, padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių platesnį naudojimą. Atsižvelgiant į tai, kasmet atliekamas savivaldybių vertinimas pagal jų vykdomas iniciatyvas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse (nuoroda).

 

2020 m. Vidaus reikalų ministerija įgyvendino ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotą projektą „Pasirengimas regioninio lygmens viešojo transporto paslaugų organizavimo sistemos sukūrimui“ Nr. Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-02-0006, kurio metu:

  • Sukurtas optimizuotas modelis (apimantis analizės, finansinius, techninius ir teisinio reguliavimo aspektus, reikalingus regioninio lygmens viešųjų transporto paslaugų organizavimo sistemos veikimui.
  • Atliktas Lietuvos gyventojų poreikių tyrimas, kuriuo įvertinti poreikiai gauti viešąsias transporto paslaugas, išskirtos pagrindinės viešųjų transporto paslaugų trūkumo problemos, įvertintos su šių problemų sprendimo alternatyvos gyventojo gaunamos naudos ir patiriamų sąnaudų požiūriu.
  • Atlikta esamo Lietuvos teisinio reglamentavimo viešųjų transporto paslaugų organizavimo srityje analizė, kurioje nustatyti pagrindiniai paslaugų procesų ir teisinio reglamentavimo trūkumai.
  • Sukurti metodai, leidžiantys patobulinti paslaugos teikimo procesus šalies mastu (keičiant teisinį reguliavimą) ir kiekvieno paslaugos teikėjo procesus, sukuriant didžiausią naudą vartotojui.
  • Atlikta užsienio šalyse taikomų viešųjų transporto paslaugų sistemų analizė.
  • Parengtos optimizuoto viešojo transporto sistemos modelio alternatyvos, paremtos analize, kurioje nustatyta, ką būtų naudinga perimti Lietuvai iš kitų šalių patirties, taip pat sąnaudų-naudos analize, įvertinant gyventojo gaunamą naudą.

Šio projekto rezultatai skirti naudoti savivaldybėms, regionų plėtros taryboms ir kitoms institucijoms bei įstaigoms, kurių kompetencijos susijusios su viešojo transporto paslaugų teikimu.

Projekto medžiaga (galutinė 2020 m. spalio 9 d. versija) yra čia:
Galutinė projekto ataskaita: pdf (7 MB), docx (4 MB)
Apklausos rezultatai: xlsx (6 MB)
Sąnaudų modelis: xlsx (18 kB)