LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Lietuvos regioninės politikos Baltoji knyga

Lietuvos regioninės politikos BALTOJI KNYGA
(Pritarta Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje 2017 m. gruodžio 15 d.)

LIETUVOS REGIONINĖS POLITIKOS BALTOSIOS KNYGOS DARNIAI IR TVARIAI PLĖTRAI 2017-2030
2020 m. tarpinių rezultatų ataskaita