LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Regionų plėtros tarybų steigimui aktuali informacija

Regiono plėtros tarybos steigimo atmintinė (atnaujinta 2020 m. lapkričio 18 d.)

Vidaus reikalų ministerijos pranešimas dėl regionų plėtros tarybų steigimo (skaidrės)

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo redakcija, įsigaliojusi nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1095 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo", kuriuo 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas išdėstomas nauja redakcija ir patvirtinamas Konkursų į regionų plėtros tarybų administracijų direktorių pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.

2020 m. rugpjūčio 28 d. vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-867 "Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinės steigimo sutarties formos  ir pavyzdinių nuostatų patvirtinimo"

Teisės aktų projektai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo" projektas (įtraukta Regiono plėtros tarybai skirtinų valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo ir skyrimo metodika)

Jei kiltų klausimų, kviečiame kreiptis į Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupę: