LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

NPP rodiklių analizė ir specializacija

Pristatymų skaidrės

2021-2030 m. Nacionalinio pažangos plano rodiklių analizė  Regionų specializacijos kryptys
Pristatymas Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje  
Pristatymas Alytaus regione Pristatymas Alytaus regione
Pristatymas Kauno regione Pristatymas Kauno regione
Pristatymas Klaipėdos regione Pristatymas Klaipėdos regione
Pristatymas Marijampolės regione Pristatymas Marijampolės regione
Pristatymas Panevėžio regione Pristatymas Panevėžio regione
Pristatymas Šiaulių regione Pristatymas Šiaulių regione
Pristatymas Tauragės regione Pristatymas Tauragės regione
Pristatymas Telšių regione Pristatymas Telšių regione
Pristatymas Utenos regione Pristatymas Utenos regione
Pristatymas Vilniaus regione Pristatymas Vilniaus regione

 Rodiklių duomenys (regioną pasirinkti lentelėje)

Gyventojų, kurie ekonominiuose centruose sutelktas darbo vietas ir paslaugas (parduotuves, kultūros ir laisvalaikio objektus, finansinių paslaugų įstaigas) iš gyvenamosios vietos pasiekia per 45 min., dalis (DVP)
Išvengiamų hospitalizacijų, tenkančių tūkstančiui gyventojų, skaičius kiekviename regione (IH)
Regionų, kuriuose ikimokyklinio ugdymo programose dalyvauja daugiau nei 80 proc. vaikų (nuo 3 metų iki privalomo ugdymo amžiaus) skaičius (IMU)
Keleivių, pervežtų vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaičius, tenkantis vienam regiono gyventojui per metus (KVEZ)
Asmenų, gavusių slaugos paslaugas namuose, palyginti su visais regione slaugos paslaugas gavusiais asmenimis, dalis (SPN)
Veikiančių SVV subjektų skaičiaus, tenkančio 1000 gyventojų, regione pokytis, palyginti su pradine situacija (SVV)
Regionų, kuriuose vidutinis bruto darbo užmokestis yra didesnis nei 85 proc. vidutinio Vilniaus regiono darbo užmokesčio, skaičius (VDUvsVNO)
Verslo bendrųjų investicijų į ilgalaikį materialųjį turtą regione pokytis, palyginti su pradine situacija (VMI)
Gyventojų, kurie kasdienines (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo ir pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros) paslaugas iš gyvenamosios vietos pasiekia per 30 min. (tankiai gyvenamose vietovėse – pėsčiomis; kitose – automobiliu), dalis (VPP)
 Gyventojų dalis, kuriems sudaryta galimybė naudotis viešuoju transportu tinkamu laiku (VTP)
Dirbtinių dangų plotas, tenkantis 1 gyv. (pagal CORINE) (DD)
Regionų, kuriuose nedarbo lygis neviršija 2018 metų šalies nedarbo lygio (6,1 proc.), skaičius (NL) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes
Regionų, kuriuose asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis yra mažesnė nei 1,2 šalies vidurkio, skaičius (SA) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes
Regionų, kuriuose 8 klasės mokinių pasiekimų vidurkis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo metu bent vienoje srityje nepasiekė skalės vidurkio, skaičius (MP) - duomenys tik apskričių lygiu, nėra pagal savivaldybes