Lietuvos regioninė politika

Nacionalinė regioninė politika – valstybės ir savivaldybių institucijų ir kitų subjektų tikslinė veikla, kuria daromas  skirtingas poveikis regionų socialinei ir ekonominei plėtrai siekiant mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų  ir pačiuose regionuose, skatinti visoje valstybės teritorijoje tolygią ir tvarią plėtrą.

 

Socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų ir pačiuose regionuose mažinimas, tolygios ir tvarios plėtros visoje valstybės teritorijoje skatinimas yra nacionalinės regioninės politikos tikslas. Jo siekiant sprendžiami uždaviniai:

1) išskiriamos tikslinės teritorijos, nustatomi ir įgyvendinami jų vystymo tikslai ir uždaviniai;

2) sprendžiamos atskirų ūkio šakų (sektorių) savitos regioninės ir vietinės problemos;

3) sudaromos sąlygos tolygiai ir tvariai ilgalaikei visų regionų plėtrai.

 

Nacionalinė regioninė politika įgyvendinama vykdant verslo, žmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros plėtrą ir yra sudedamoji valstybės viešosios politikos dalis. Vykdant tarptautinio bendradarbiavimo programas, nacionalinė regioninė politika gali aprėpti veiklą, susijusią su tų programų įgyvendinimu kaimyninėse valstybėse ar atskirose jų teritorijose.

 

Įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką, gali būti teikiama valstybės pagalba Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose dėl valstybės pagalbos teikimo nustatyta tvarka. Nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonių vykdymas gali būti finansuojamas iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų nacionaliniuose Europos Sąjungos finansinės paramos programavimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

Naujienos
2015-09-23
 
Daugiau naujienų
Naujienų prenumerata
ES teritorinis bendradarbiavimas   sanglauda_499    EEE GrantsNorway Grants lietuva7_120

© 2008 Vidaus reikalų ministerija. Visos teisės saugomos.

Šventaragio g. 2, LT 01510 Vilnius, kodas 188601464,
PVM kodas LT886014610, tel. pasiteiravimui (8~5) 2717130,
faksas (8~5) 2718551, el. paštas: bendrasisd@vrm.lt